De vervoersprestatie van gemiddeld 12 miljard tonkilometer per kwartaal door de jaren heen geeft in deze grafiek weer dat de binnenvaart ook in deze prestatie in de lift zit. De terugval in 2018 hangt samen met de langdurige, extreme laagwaterperiode in dat jaar.