De vervoersprestatie van meer dan 12 miljard tonkilometer per kwartaal geeft in deze grafiek weer dat de binnenvaart ook in deze prestatie in de lift zit. De terugval in 2015 hangt samen met de langdurige, extreme laagwaterperiode in het najaar van dat jaar.