Binnen de EU verzorgt het wegvervoer zonder enige twijfel het meeste vervoer van goederen. Niet alle landen beschikken over geschikte vaarwegen en een groot aantal korte vervoerstrajecten wordt logischerwijs door het wegvervoer ingevuld. Alle landen beschikken over spoorwegen. Toch blijft het aandeel goederenvervoer per spoor relatief bescheiden.