In deze op het oog simpele grafiek is herkenbaar dat het goederenvervoer in zijn totaliteit toeneemt door de jaren heen. De enige (lichte) terugval in 2015 bij de binnenvaart is eenvoudig verklaarbaar door een ongewoon lange, ernstige laagwaterperiode dat jaar. Dat is wellicht ook de verklaring voor de wat snellere toename van het wegvervoer in 2015. Over een langere periode gemeten, is de tendens bij alle drie de modaliteiten stijgend.