Binnen een bepaalde bandbreedte (tussen 84 en 96 miljoen ton per kwartaal) fluctueert het vervoerde gewicht per binnenschip door de jaren heen. Dit kan samenhangen met conjuncturele fluctuaties in de economie, maar vooral ook met bijvoorbeeld de waterstanden op de rivieren. Daarmee is het even onvoorspelbaar geworden als het weer. De afgelopen zes jaar is wel van een geleidelijke, gemiddelde stijging sprake.