Binnen een bepaalde bandbreedte (tussen 84 en 96 miljoen ton per kwartaal) fluctueert het vervoerde gewicht per binnenschip door de jaren heen. Dit kan samenhangen met conjuncturele fluctuaties in de economie, maar vooral ook met bijvoorbeeld de waterstanden op de rivieren. Daarmee is het even onvoorspelbaar geworden als het weer. De laatste twee dalingen zijn ten gevolgen van de lange extreme droogte die 2018 en 2019 kenmerkten. Dat zie je met name terug in de maanden oktober en november. Schepen konden weinig meenemen i.v.m. de lage waterstand. Daarna trok het langzaam weer aan.