Het ‘onzichtbare’ vervoer per pijpleiding tussen de havens (met name de raffinaderijen) maakt een groot deel uit van het totale vervoer van gevaarlijke stoffen. Goede tweede is de binnenvaart. Er is een grote, geavanceerde vloot beschikbaar voor het veilig vervoer van chemische en brandgevaarlijke stoffen.