De Logistieke Prestatie Index is een benchmark voor de logistiek met een waarde tussen 1 en 5. De schaal maakt inzichtelijk hoe efficiënt handelsstromen in een land verlopen. Daaronder vallen de aspecten vrachtvervoer, opslag, douaneformaliteiten en betalingssystemen. Nederland staat sinds de laatste meting in 2018 op de zesde plaats. Dat is lager dan voorgaande jaren.

In order to get some free time for my hobbies I use Edubirdie educational platfrom. I’ve found detailed information here https://youressayreviews.com/review-of-edubirdie-com-services/ about it and have decided to try. The provided content for my sociology classes has been awesome. So now, I often use it.