De Logistieke Prestatie Index is een benchmark voor de logistiek met een waarde tussen 1 en 5. De schaal maakt inzichtelijk hoe efficiënt handelsstromen in een land verlopen. Daaronder vallen de aspecten vrachtvervoer, opslag, douaneformaliteiten en betalingssystemen. Nederland staat sinds de laatste meting in 2018 op de zesde plaats. Dat is lager dan voorgaande jaren.