Deze grafiek geeft duidelijk het belang weer van de binnenvaart, zowel in het nationaal als in het internationaal vervoer. Het grote aantal ritten van het wegvervoer over korte afstanden is verantwoordelijk voor het grote aandeel van het wegvervoer in het vervoer binnen Nederland. Hier is goed zichtbaar dat vervoer per schip gaat als het kan en per vrachtauto kan als het moet.