De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) wordt in het vervoer meer en meer teruggedrongen door toepassing van nieuwe technieken. Veel innovatieve voertuigen en schepen beschikken over aandrijving waarbij de uitstoot van stikstofoxiden met 98 % wordt teruggedrongen. Dat is in het gemiddelde nog niet direct te zien. Het is de verwachting dat het beeld in deze grafiek de komende jaren zal veranderen.

Er worden steeds 2 cijfers getoond: ‘tank-to-wheel’ en ‘well-to-wheel’. De eerste is de emissie van het voertuig zelf, de tweede is de emissie vanaf de bron van de brandstof tot en met het vervoer. Vandaar dat elektrische treinen zelf geen uitstoot hebben, maar de productie van de elektriciteit kent wel emissies.