Er is een direct verband tussen de uitstoot van kooldioxide door motoren en het brandstofverbruik. Op deze grafiek is duidelijk zichtbaar dat brandstofverbruik/CO2-emissie nauw samenhangen met de schaalgrootte in het vervoer. Een enkele vrachtauto verbruikt relatief (per tonkilometer) aanzienlijk meer dan een trein of een schip en heeft daardoor een hogere emissie van CO2. Verreweg het minst is de uitstoot per tkm in het bulkvervoer per 6-baks duwstel. Met de voortstuwing van één duwboot wordt een lading van 16.000 ton vervoerd.

Er worden steeds 2 cijfers getoond: ‘tank-to-wheel’ en ‘well-to-wheel’. De eerste is de emissie van het voertuig zelf, de tweede is de emissie vanaf de bron van de brandstof tot en met het vervoer. Vandaar dat elektrische treinen zelf geen uitstoot hebben, maar de productie van de elektriciteit kent wel emissies.