Aantal passages van binnenvaartschepen per sluis

In deze tabel wordt weergegeven waar de binnenschepen in Nederland varen aan de hand van sluispassages. Bij sommige sluizen passeren dagelijks meer dan 150 schepen. Toch is er nog voldoende ruimte voor nog veel meer binnenvaart. Bij meer drukte in de sluizen zal de aanmelding en de planning bij sluizen en andere kunstwerken plaatsvinden volgens een geavanceerd, elektronisch systeem. Een dergelijk systeem wordt op sommige vaarwegen al in de praktijk gebracht.

Bron: Rijkswaterstaat.